รวมโปรเสริมเน็ต AIS วันทูคอล เราคัดมาเพื่อคุณ

ใหม่ล่าสุด สลับค่าโทรเป็นเน็ตได้ 12call

iSwop ให้คุณสลับค่าโทรเป็นเน็ตได้

iSwop แพ็กเกจใหม่ ให้คุณสลับค่าโทรเป็นเน็ตได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/3g-postpaid/iswop

แพ็กเกจใหม่ที่สามารถให้คุณสลับค่าโทรเป็นเน็ตได้

เงื่อนไขแพ็กเกจ iSwop

 1. ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง), SMS ข้อความละ 3 บาท, MMS ข้อความละ 4 บาท
 2. รับสิทธิ์ 12 รอบบิล
 3. เมื่อใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด การใช้งาน Internet จะหยุดการให้บริการ ลูกค้าสามารถใช้งานต่อได้ โดย 1) SWOP ค่าโทรที่เหลือ เป็น Internet โดยมีอัตราการ SWOP: โทร 1 นาที เปลี่ยนเป็น Internetได้ 5 MB หรือ Internet 5 MB เปลี่ยนเป็นจำนวนนาทีได้ 1 นาที โดยสามารถ SWOP ได้ที่ eService App. หรือ www.ais.co.th/eservice หรือ 2) ซื้อแพ็กเสริม Internet เพิ่ม (สามารถ SWOP เน็ตเป็นจำนวนนาทีโทรได้)
 4. สิทธิ์ Bonus Internet จะถูกหักจากการใช้งาน Internet เป็นอันดับแรก และไม่สามารถ SWOP เป็นจำนวนนาทีโทรได้
 5. กรณี SWOP จาก Internet เป็นจำนวนนาทีโทรผ่านการใข้งาน Internet จะต้องมี Internet คงเหลือขั้นต่ำ 20 MB
 6. สิทธิ์ใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งานบนเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi โดยระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ, .@AIS SUPER WiFi เล่นได้ไม่จำกัด ถึง 31 มี.ค.2559
 7. รายละเอียดมือถือที่รองรับและพื้นที่ให้บริการ www.ais.co.th/superwifi
 8. ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกแพ็กเกจจำกัดไม่เกิน 3 ครั้ง ในรอบบิลเดียวกัน และแพ็กเจจะมีผลในรอบบิลถัดไป
 9. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 10. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 11. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขแพ็กเกจ iSwop Non-Stop

 1. แพ็กเกจ iSWOP NON-Stop 199 และ 299 เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเท่านั้น
 2. ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท. SMS ข้อความละ 3 บาท, MMS ข้อความละ 4 บาท
 3. รับสิทธิ์ 12 รอบบิล
 4. แพ็กเกจสามารถ SWOP ค่าโทรที่เหลือเป็น Internet โดยมีอัตราการ SWOP: โทร 1 นาทีเปลี่ยนเป็น Internet ได้ 5 MB หรือ Internet 5 MB เปลี่ยนเป็นจำนวนนาทีได้ 1 นาที โดยสามารถ SWOP ได้ที่ eService App. หรือ www.ais.co.th/eservice
 5. กรณี SWOP จาก Internet เป็นจำนวนนาทีโทรผ่านการใข้งาน Internet จะต้องมี Internet คงเหลือขั้นต่ำ 20 MB
 6. สิทธิ์ใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งานบนเครือข่าย .@ AIS SUPER WiFi และ @ AISwifi โดยระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ, .@AIS SUPER WiFi เล่นได้ไม่จำกัด 12 รอบบิล ยกเว้นแพ็กเกจ iSWOP Non-Stop 399 เล่นได้ไม่จำกัดจำนวน 90 วัน รายละเอียดมือถือที่รองรับและพื้นที่ให้บริการ www.ais.co.th/superwifi
 7. แพ็กเกจ 199 และ 299 สมัครได้เฉพาะลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเท่านั้น
 8. สิทธิ์ใช้งาน Internet เพิ่ม สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน พร้อมสมัครแพ็กเกจ iSWOP Non-Stop เท่านั้น
 9. ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกแพ็กเกจจำกัดไม่เกิน 3 ครั้ง ในรอบบิลเดียวกัน และแพ็กเจจะมีผลในรอบบิลถัดไป
 10. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 11. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 12. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า